6

คำถาม: ไอคิวดีเพราะมีไอโอดีน

ไอโอดีนคือแร่ธาตุที่ร่างกายของเราต้องการเฉลี่ยวันละ 150 ไมโครกรัม เพราะจำเป็นต่อการสร้างเซลล์ของร่างกายและสมองให้เจริญเติบโตและเฉลียวฉลาด

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า การได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอจะทำให้สมองของเด็กเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และเต็มศักยภาพ ในช่วงตั้งครรภ์ มารดาจึงควรได้รับสารไอโอดีนเพิ่มเป็นพิเศษ เช่น การกินอาหารทะเล หรือใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารเป็นประจำ เพราะมีไอโอดีนในปริมาณที่พอเหมาะและผ่านการวิจัยจากวงการแพทย์และองค์การยูนิเซฟแล้ว จึงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไม่เป็นอันตรายหากรับประทานในปริมาณมาก ดังนั้นหิวเมื่อไหร่ อย่าลืมมองหาอาหารที่ปรุงจากเกลือไอโอดีนหรือขนมเสริมไอโอดีนเข้าไว้1|2