ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล


รายละเอียดของงาน:

 1. จัดทำรายงานประจำเดือนแบบลงทะเบียนพนักงานเงินเดือน
 2. ประสานงานและเฝ้าติดตามรายละเอียดของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องที่สุด เช่น การจ้างคนใหม่ และรายละเอียดเงินเดือน
 3. ดูแลบัตรตอกพนักงาน/ รายงานค่าจ้าง ระบบเงินเดือน สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทน
 4. ตรวจสอบระบบและควบคุมเอกสาร   ให้เป็นไปตามนโยบายโครงการ GMP/HACCP/HALAL
 5. จัดทำรายงานค่าจ้างประจำเดือน/ ประจำปี/ รายได้บุคคลธรรมดา
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้าน Payroll อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office: Word/ Excel ได้เป็นอย่างดี
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี/ มีทักษะในด้านประสานงานและการสื่อสารที่ดี
    
เงินเดือน:แล้วแต่จะตกลงกัน
สวัสดิการ:ชุดยูนิฟอร์ม/ เบี้ยขยัน/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีสมัคร:สมัครงานด้วยตนเอง/ ส่งจดหมายตามที่อยู่บริษัทฯ/ ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ:หัวหน้าฝ่ายบุคคล
บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ 1 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์. 02-813-9730-32                โทรสาร. 02-813-9736
โทรศัพท์. 02-468-5857, 02-468-0130  โทรสาร. 02-476-3259
www.phfoodsthailand.com
อีเมล: info@phfoodsthailand.com