บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์. จำกัด
เลขที่ 33/1 หมู่ 1 ซอยวัดอ้อมใหญ่ ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

โทรศัพท์. 02-813-9730-32
โทรศัพท์. 02-468-5857, 02-468-0130

โทรสาร. 02-813-9736
โทรสาร. 02-476-3259

อีเมล: info@phfoodsthailand.com

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแผนที่